služby

PTD stavby  »  služby  »  Výstavba hrubých staveb

Výstavba hrubých staveb


Výstavba hrubých staveb

Základem celého domu je hrubá stavba, je důležité dbát především na kvalitu použitého materiálu a řemeslnickou preciznost při realizaci. Výstavbou hrubé stavby se rozumí, vytýčení stavby, položení základové desky, zhotovení obvodového zdiva, konstrukce stropů a střechy. Neváhejte nás kontaktovat s dotazem ohledně jakékoliv hrubé stavby či stádia rozpracovanosti domu.

Postup při samotné realizaci hrubé stavby je ve zkratce následující:

  • Vytyčení nebo zaměření stavby.
  • Sejmutí ornice, vykopání základových pásů a jejich následné vylití betonem, včetně obezdění ztraceným bedněním.
  • Poté se zhotoví celá základová deska, položí se hydroizolace a vyzdí se obvodové zdivo včetně osazení nadokenních překladů.
  • Na obvodové zdi se postaví věnec, který tvoří základ pro strop hrubé stavby.
  • Dále je na řadě stavba nadezdívky a položení pozednice a namontování krovů.
  • Posledním krokem před dokončením hrubé stavby jsou klempířské práce. 

PTD stavby  »  služby  »  Výstavba hrubých staveb