služby

PTD stavby  »  služby  »  Technický dozor investora

Technický dozor investora


Pro naše klienty umíme zabezpečit, také technický dozor na stavbě. Tato služba především zahrnuje kontrolu prováděné stavby, tak aby stavební firma řádně dodržovala technické podmínky realizace stavby. Dále dodržovala platné zákony, dodržovala předem odsouhlasený finanční rozpočet a termíny na stavbě.

Na přání klienta může technický dozor investora také na základě zplnomocnění komunikovat s příslušnými úřady.


PTD stavby  »  služby  »  Technický dozor investora