služby

PTD stavby  »  služby  »  Komplexní rekonstrukce

Komplexní rekonstrukce


Komplexní rekonstrukce

Rekonstrukce domů je komplex stavebních prací zaměřených na obnovení, zdokonalení, změnu technických, hospodářských a estetických hodnot stavby. Rekonstrukce domů se stává populárnější. Často je potřeba změnit účel stavby: změnit její půdorys, výměru, vykonat dostavbu. Zejména rekonstrukce se provádí pro sešlé nebo neužitečné budovy.

V takových případech se konstrukce staveb upevňují: zesiluje se základ, zastropení, fasádní práce, povrchová úprava. Rekonstrukce domů často předpokládá jejích plnou změnu. Vyměňuje se skoro všechno kromě stěn a zastropení. Při vykonávání rekonstrukčních prácí se snažíme dosáhnout zvýšení uživatelského a technického standardu domu na současnou úroveň, co zahrnuje nové možnosti úspory energií.

U komplexní rekonstrukce se také provádí zateplení celého domů – tepelné izolace fasád, střechy, oken, dveří, opravu nebo výměnu vodovodu a topení, rekonstrukce interiérů.


PTD stavby  »  služby  »  Komplexní rekonstrukce